Top

HISTORIE

Historie

 

2014     

                                                                                                                                                                                                                                 

I 2014 bliver Billund Kommune udvalgt som forsøgs kommune blandt flere andre til at oprette Mænds Mødesteder. Hele ideen er udsprunget fra Australien , og senere flere europæiske lande. Man har ved forskning fundet ud af, at mænd generelt lever 7 år mindre end kvinder, og at dette kan skyldes en form for ensomhed. Mænd er heller ikke gode til, at søge læge, hvis der opstår et problem. - I Danmark tog man opgaven på sig, og den kendte læge Svend Aage Madsen  fra Rigshospitalet var med til at danne en gruppe, der hedder Mænds Sundhed, hvor Mænds Mødesteder er udsprunget fra. Når man skal lave noget, skal der nødvendigvis penge til, og derfor blev der lavet en fond, som så skulle dele penge ud til formålet. Der kom ret hurtigt ret mange penge i kassen fra mange kendte sponsorer.

Billund Kommune kommer ind i billedet og får tildelt 175.000 kr. for at kunne starte projektet i kommunen.Der bliver ansat en terapeut til at koordinere indsatsen. Hun hedder Dorthe Juel Christensen. Dorthe skulle følge en evt. gruppe i Grindsted i et år, og det var så meningen at gruppen skulle udvikle og klare sig selv.

 

På billedet: Søren Holm og Dorthe Juel Christensen. Magionmødet ved opstarten af Mænds Mødesteder Grindsted

 

2015

I april 2015 ser vi i Midtjysk Ugeblad, at der kaldes til møde om dette nye fænomen, der skal kaldes Mænds Mødesteder. Mødet blev holdt i Magion.  Under mødet ville smeden Søren Holm  fra TV-udsendelsen Rigtige mænd komme for at holde foredrag, og TV-lægen Peter Qvortrup Geisling og Terapeut  Dorthe Juel Christensen ville fortælle om det nye projekt, og om mænds sundhed generelt. - Der kom ca. 150 personer til mødet, og om det var tilbudet med gratis hot-dogs der trak folk til eller det var interessen om det nye projekt , skal jeg ikke kunne sige, men projektet blev ihvertfald startet op. Efter mødet blev der indbudt til møde på 1.sal i Magion. Der var stor interesse og en gruppe blev søsat.

Vi startede som en lille gruppe med 10 - 15 medlemmer.  - Vi skulle nu have fundet ud af et sted, hvor vi kunne samles, og der blev aftalt, at der skulle være en basisgruppe, hvor vi mødtes hver mandag fra kl 14 - 17. Vi fik et lille tilskud af Dorthes kasse til husleje. Niels Jørgen maler stillede et  lokale med et lille køkken til rådighed i kontorbygningen i Nørregade. For et symbolsk beløb kunne vi forløbig være her.Der blev også startet en såkaldt naturgruppe, hvor medlemmerne blev enige om forskellige ture. - Mandagene gik og der blev snakket og drukket en masse kaffe. I godt vejr gik vi ture til og rundt om Tronsøen, og der blev holdt nogle mindre foredrag, men det lå i luften at der skulle til at være nogle flere tilbud til medlemmerne for at holde på dem. Vi ønskede, at lave flere aktiviteter i mødelokalet, men af gode grunde kunne, vi jo ikke sætte et billiard bord op, da lokalet blev brugt til andre ting de andre dage i ugen.

Det var meningen, at vi ville promovere os lidt mere, for at få flere medlemmer. Derved ville vi have lettere ved, at få en økonomi, der kunne bære os frem. - Dorthe havde flere penge i kassen, og vi fik lov at lave en stor fiskekonkurrence i Filskov Fiskesø. Der blev sat et stort telt op, og og slagter Theilgaard fra Esbjerg kom med en kæmpegril og lavede helstegt pattegris. Det var en bragende succes, da der tilmeldte sig ca. 150 mænd for at fiske og spise. Vi fik masser af navne til vort kartotek, og vi skulle sende nyheder ud, men vi var ikke godt nok organiseret på dette tidspunkt til at administrere hjemmeside og nyhedsmail. Vi fik ikke mange medlemmer på grund af fiskearrangementet, men det var pokker mig en god dag, som vi ikke glemmer.

Vi fik kontakt med Erhard Fisker,som var formand af Frivillighedsnævnet,  og fremlagde vores lokaleproblemer. Han var meget positiv over for os, men kommunen havde kun lokaler på 2.sal på Nordre Skole. Vi sagde nej tak med det samme, da en stor del er ældre medlemmer, og der var et par stykker i kørestol. Der kom et nyt forslag om det gamle hus på Vesterhedevej som skulle deles med en walkie talkie gruppe. Dette ville simpelthen være umuligt for os. Der blev ro om sagen uden at der skete nogen fremskridt. - En af vore medlemmer fandt et tidligere ingeniørkontor, hvor der ville være plads til 23 medlemmer, og hvor der samtidig kunne være et billiardbord, et pilespil samt et extra lille rum til kortspillerne. Det er beliggende ved jorden, således at vore dårligt gående kunne komme med. Vi tog imod tilbudet, og det har fungeret godt, men af pladsmæssige hensyn, har vi ikke reklameret for, at få nye medlemmer. Der er simpelthen ikke plads. Kontakten til Billund Kommune har været minimal, da vi har følelsen af , at de ikke har interesse nok i projektet. Borgmesteren og kommunaldirektøren har offentligt høstet frugterne af det arbejde, vi har lavet i foreningen, men der er ikke gjort meget for at hjælpe os.

Aktiviteter i 2015:

8. juni : Vi var på fisketur til Kroager Fiskesø.

22. juni: Besøg hos GEV. Vi så hele virksomheden på Tårnvej, og bagefter kørte vi til det nye Flisvarmeværk.

19. august: Stor fiskekonkurrence ved Filskov Fiskesø.

19. november: Foredrag af hundefører René Ørnfeldt fra Københavns Politi.

Herudover lavede vi masser af aktivitet i naturen.

2016

Dette år bliver Mænds Mødesteder i Grindsted til en rigtig forening. Der bliver lavet vedtægter, og på den første generalforsamling bliver der valgt en bestyrelse. Vi fik eget CVRnr., bankkonto m.m. Nu kunne vi økonomisk komme videre. Det var nu muligt at søge paragraf 18 midler. Vi har fået tildelt midler til inventar, fjernsyn, computer m.m. og p.g.a. af disse midler samt overskudet fra kaffekassen samt kontingenter, så ser økonomien fornuftig ud.

Den 19. april blev der afholdt stiftende generalforsamling. Bestyrelsen holdt den 27. april møde for at konstituere sig: Formand blev Poul Kjær, som kasserer blev Villy Kristensen, trivselsagent Bjarne Hansen, eventmanager Henning Eshildsen, koordinator for grupperne Kurt Madsen, supleant Michael Ploug, som fratrådte og i stedet tog Villiam Hjorth over i november.

Aktiviteter 2016:

30. marts: Besøg på byens største fabrik: DUPONT.

18. maj; Besøg på Vandel Bunkermuseum.

24. august: Overrækkelse af prisen: Mens Health Week 2016 på Rådhuset.

12. september: Besøg hos Billund Vand  ( Rensningsanlægget )

27. oktober: Besøg hos Grindsted Arkivet.

Herudover mange ture ud i naturen.

 

2017

Der blev holdt ordinær generalforsamling onsdag den 22. marts.

Aktiviteter 2017:

18. januar: Besøg på Landbrugsskolen i Grindsted

29. marts: Besøg hos TV-SYD.

26. april: Besøg hos SE ( Syd Energi ) i Esbjerg.

8. november: Foredrag hos kørelærer Thrane, som skolede alle os ældre lidt i teorien.

2018

Der afholdtes ordinær generalforsamling mandag den 19. marts. Poul Kjær og Villy Kristensen modtog genvalg. Bjarne Hansen og Henning Eskildsen fortsætter i bestyrelsen. Allan Olesen valgt som 1. suppleant, Jørgen Jørgensen fortsætter som 2. suppleant. Ejvind Pausgaard fortsætter som revisor og Jens Thullesen valgt som revisor suppleant.

Aktiviteter 2018:

23. maj : Vi var ude at se droneflyvning hos Torben Lauridsen - TL drone.

5. november: Besøg hos Jørgen Andersen, hvor vi så hans fine samling af Motorcykler.

 

2019

Det går godt i foreningen, men vi har stadig endnu større pladsproblemer. Henning Eskildsen har kontaktet Billund Kommune, og vi har haft besøg af Katrine fra Frivilligheds området. Hun ville gøre et forsøg på, at finde egnede lokaler. Vi er blevet sagt op i de nuværende lokaler. - Der er kommet tilbagemelding om, at vi vil kunne booke os ind i Billund Frivilligheds Center på Nymarksvej. Der er imidlertid stadig handicappede i bygningen, som er ved at blive sluset ud, så der er ikke et lokale vi kan være i, men præsten i Vestermarkskirken, som er med i bestyrelsen hos Billund Frivilligheds Center, har fundet et midlertidig lokale til os fra den 2. september i Vestermarkskirken.

Aktiviteter 2019:

22. maj: Besøg i Skjern Enge med naturvejleder og biolog Per Høgsholdt.

19. juni: Besøg hos Bounum Maskinstation ved Ølgod.

26. juni: Tur til Syvårssøerne med naturvejleder og biolog Per Høgsholdt.

10. juli: Besøg hos Hostahaven i Ringkøbing og derefter Stauning Flyvemuseum.

31. juli: Tur til Randbøldal med naturvejleder og biolog Per Høgsholdt.

13. august: Tur til Mandø og Ribe.

11. september: Svampetur til Tykskov Krat med naturvejleder og biolog Per Høgsbjerg.

14. september: Hyggetur for medhjælpere ved Grøn Koncert.

25. september: Besøg hos Omme Lift A/S i Sdr. Omme

30. september: Fællesspisning i Vestermarkskirken.

 

 

 

 

 

 

Fortsættelse kommer senere