Start ny gruppe


MÆNDS MØDESTEDER I BILLUND KOMMUNE

START GERNE EN NY GRUPPE

God råd, tips og andet der kan være godt at overveje

Der dukker en masse idéer op hos medlemmerne og i grupperne, og det er lige præcist hvad vi håber der sker. Men hvad gør man, for nemmest at komme i gang?


  Det kan være tanker som:


 • Er det overhovedet en god idé?
 • Mon andre vil være med?
 • Hvor mange skal man være?
 • Hvad kan man - er der grænser?
 • Hvor kan vi samles?
 • Hvem kan starte en ny gruppe?
 • Er der hjælp at hente?
 • Må det koste noget?


Disse og mange andre spørgsmål popper naturligt op, vi vil forsøge at besvare så meget som muligt, og ellers give inspiration til hvordan du evt. kan gøre.


Som hovedregel skal du overveje og vide følgende:

Hvem kan starte en gruppe?

DIG! - Det kan du selv gøre, alle der er med i Mænds Mødesteder kan tage initiativ og få hjælp til at komme i gang.


Hvor stor er en gruppe som minimum?

Vi har reglen: 1-2 mange... det vil sige at 2 mand er en gruppe.

Det kan være en fordel kun at være ganske få i starten, da man nemmere kan få det praktiske på plads - og få "modnet" det tilbud man vil tilbyde andre mænd.

I skal dog overveje snarest herefter at nå op på en kritisk masse - altså være en lidt større gruppe af mænd, så der er nogen til at bemande gruppen. Det er lidt sårbart at være blot 2-3 stykker, fx hvis en eller 2 falder fra.


Bestemmer vi selv hvem der skal være i gruppen?

Nej - gruppen skal sålænge det kører under Mænds Mødesteder, være åben for alle mænd over 18, der kan acceptere de få betingelser vi er blevet enige om, dette uanset etnicitet, politisk tilhørsforhold eller andet.


Hvordan kan vi finde andre interesserede?

I er velkomne til at sende en mail til os, med lidt beskrivelse af jeres nye gruppe - vi vil derefter kontakte jer, så vi kan aftale hvad der vil virke bedst.

Dette kunne være rent praktisk, Nyhedsmail, Facebook opslag i gruppen samt naturligvis her på vores hjemmeside.


Hvad må man lave i gruppen?

Som udgangspunkt er der ingen grænser, sålænge gruppens medlemmer er enige efter demokratiske principper.

Måske har i ikke en idé til aktivitet endnu, men blot en lyst til at lave "noget" sammen.

Der er områder vi lader være op til andre organisationer og foreninger - vi beskæftiger os med det som på et neutralt hyggeplan kan samle mænd om "det at mødes med andre mænd".

Ting vi ikke arbejder med er politik, religion og agitering generelt for en "sag". - ikke at man ikke kan tale om disse ting - men det er ikke formålet med gruppen da vi ikke ønsker at begrænse hvem der kan være med, og ikke vil støde eller såre nogen. Er du i tvivl - så lad os tale om det, det er svært at lave præcise regler.


Må man tage penge for medlemskab af gruppen?

JA, hvis man er enig om dette i gruppen og at alle er indforstået.

Det kunne være til dækning af basale omkostninger til drift, en kaffekasse eller lignende.

Generelt kan man sige at en evt. udgift skal holdes på et absolut lavt niveau. Ingen må have personlig vinding af evt. indtægter, og omkostingen må ikke udelukke nogen.

Vi har et eksempel på FitnessGruppen, hvor udgiften for at være med, er at man har et abonnement i det Fitness Center aktiviten foregår. Her sørger det enkelte medlem for at betale personligt.

Ellers står gruppen selv for evt. opkrævning og regnskab.

Kan jeg/vi få hjælp?

JA - vi kan gøre mange ting der kan hjælpe jer på vej, der er dog ting i selv skal gøre, men lad os tale om det.

Medlemmer er selv drivkraften når en gruppe skal etableres, men i højeste grad også i deres daglige virke.

Det betyder ikke man ikke kan få hjælp og støtte, men at der ikke er nogen udefra "der får tingene til at ske for en".


Hvornår skal man mødes, og hvor tit?

Det bestemmer i helt selv.

Nogen vil helst i dagtimerne, andre der måske har et arbejde, foretrækker aftener - tal om det i gruppen, og overvej hvordan i kan gøre det mest attraktivt for så mange som muligt.


Hvad er Billund Kommunes rolle?

At være en overordnet igangsætter.

At skabe omtale i kommunen.

Facilitere / starte de første grupper op.

At kommunen på et tidspunkt trækker sig helt eller delvist ud, og overdrage Mænds Mødesteder til medlemmerne selv.


Er der nogle regler, der skal følges?

JA, ganske få, idet vi er enige om følgende:


Grundregler for Mænds Mødesteder


 1. Mænds Mødesteder er ikke-kommercielle samlingssteder, trivselsklubber, for mænd med et trygt og venligt miljø, hvor mænd kan arbejde med meningsfulde projekter i deres eget tempo i selskab med andre mænd.


 1. Mødestederne anser alle mennesker som ligeværdige.


 1. Mødestederne byder alle mænd, der ønsker at deltage, velkommen.


 1. Mødestederne skaber rum for/inviterer til, at mænd kan udveksle færdigheder, viden og livserfaring.


 1. Mødestederne inviterer til, at hver mand kan realisere sine potentialer i fællesskabet.


 1. Mødestedernes grundprincipper er uafhængige af alle politiske og religiøse holdninger


 1. Mødestedernes drift og bestemmelser er funderet på demokratiske processer.


 1. Mødesteder er alkohol og rusmiddelfri.


 1. Mødestedernes lokaler er røgfri områder.


 1. Udover ovenstående punkter er det enkelte mødested autonomt og bestemmer på demokratisk vis blandt sine medlemmer suverænt selv over mødestedets rammer og aktiviteter.


Vedtaget på Netværksmøde den 22. januar 2015

TAK FOR SPONSORGAVER TIL:


MacNab - Grindsted

MT Gulve og Gardiner - Grindsted

Kvickly Grindsted

Grindsted Apotek

Jyske Vestkysten

Filskov Fiskesø

HVAD ER MÆNDS MØDESTEDER?


Mænds Mødesteder er for alle mænd over 18 år, og bosiddende i Billund kommune, såvel gifte, ugifte, singler og samboende. Bare du vil være aktiv og social med andre mænd, kan du være med.


Billund Kommune er af Forum for Mænds Sundhed, blevet udvalgt som forsøgskommune sammen med Stevns, Aarhus og Bornholm Kommune til at etablere mødesteder for mænd.


Billund Kommune har fået 175.000 kroner, af Forum for Mænds Sundhed, til at løbe projektet i gang.


Tanken med mødestederne er først og fremmest at lave et fællesskab til de mænd, som har lyst, men der er også et sundhedsperspektiv i det nye projekt.


Mænd er ikke gode til at gå til læge eller fortælle om eksempelvis psykiske problemer, men er man i et miljø med andre mænd, så har det en positiv indvirkning, siger koordinator for projektet i Billund Kommune Dorthe Juel Christensen.


Mænds mødesteder kan etableres i hele Billund Kommune, også i yderområderne.

Alle aktiviteter i regi af Mænds Mødesteder, foregår uden alkohol og andre rusmidler.