Top

Mænds Mødesteder Grindsted i Billund Kommune

Velkommen til Mænds Mødesteder Grindsted i Billund Kommune

Mænds Mødesteder er et rart miljø, hvor mænd kan være sammen om at lave de ting, der interesserer dem - i deres eget tempo og i selskab med andre mænd. Det kan være alle mulige aktiviteter, som mænd kan lave i fællesskab. Hvad kan man lave? Mænds Mødesteder er en åben invitation til mænd, der har lyst til at skabe et sted, hvor mænd kan mødes og være sammen om noget de synes er sjovt og spændende.

Mænds Mødesteder består af flere moduler. Der er en fast DAGGRUPPE, der mødes hver mandag fra kl. 13,30 -16,30. I sommerhalvåret kan vi hver anden onsdag tilbyde en tur ud i naturen og fra august til juni er der KOK-AMOK, hvor vi mødes den sidste torsdag i hver måned til madlavning. - Det er sådan, at man kan deltage i det man har lyst til. Det er ikke alle der orker at komme hver gang. Man kommer når man har tid og lyst. - Helt specielt laver MM mange virksomheds besøg i løbet af året. Dette er altid en stor succes. Vi bliver altid taget godt imod, og hver gang, får vi en oplevelse, vi aldrig har været ude for før.

OBS: Billedet ovenfor er et udsnit af vore medlemmer. Alle var ikke tilstede, men det var dem der var mødt på Daggruppen den dag.

 

Grundprincipper for Mænds Mødesteder

  1. Mænds Mødesteder er ikke-kommercielle samlingssteder, trivselsklubber, for mænd med et trygt og venligt miljø, hvor mænd kan arbejde med meningsfulde projekter i deres eget tempo i selskab med andre mænd.
  2. Mødestederne anser alle mennesker som ligeværdige.
  3. Mødestederne byder alle mænd, der ønsker at deltage, velkommen.
  4. Mødestederne skaber rum for/inviterer til, at mænd kan udveksle færdigheder, viden og livserfaring.
  5. Mødestederne inviterer til, at hver mand kan realisere sine potentialer i fællesskabet.
  6. Mødestedernes grundprincipper er uafhængige af alle politiske og religiøse holdninger.
  7. Mødestedernes drift og bestemmelser er funderet på demokratiske processer.
  8. Mødestederne er alkohol og rusmiddelfri.
  9. Mødestedernes lokaler er røgfri områder.
  10. Ud over ovenstående punkter er det enkelte mødested autonomt og bestemmer på demokratisk vis blandt sine medlemmer suverænt selv over mødestedets rammer og aktiviteter.

- Vedtaget på netværksmøde den 22. januar 2015.

Mænds Mødesteder- Grindsted : CVR.- nummer: 37704059

Postadresse: Dalsøvej 19, 7200 Grindsted, C/O Villy Kristensen

Mailadresse: bestyrelse@maends-moedesteder-billund.dk

OBS: Tryk den enkelte NYHED eller ARRANGEMENT, for at se mere.

 

Tak for sponsorgaver til